Oktober: Tudor Muziek

Tussen 1485 en 1603 regeerde de Tudors over Engeland en Wales. Zij hebben Engeland letterlijk op de kaart gezet. Een tijd van enorme bloei voor de Engelse cultuur. Het was ook de tijd waarin Engeland zich van Rome afzette en haar eigen kerk begon, de latere Anglicaans kerk. De componisten in die tijd moesten grote aanpassingen doen in de snel veranderende cultuur. In de eerste periode van maakten Tudor-componisten nog gebruik van Latijnse missen en motetten en was de muziek complex en veelstemmig van structuur. Onder het bewind van Elizabeth I was het protestantisme volledig vormgegeven in de Anglicaanse kerk. De muziek werd voortaan in de volkstaal gezongen, werd eenvoudiger met veel homofone werken. Toch werd er niet overal zo rigide opgetreden. In de Chapel Royal en de universiteitssteden was Latijn voor velen een begrijpelijke taal die ook nog door componisten werd ingezet. De latere generatie componisten als Tallis en Byrd schreven muziek in beide stijlen, zowel voor de katholieke eredienst (ondergrond en binnenskamers) en de protestante eredienst.

Programma:

William Byrd (c. 1540-1623) Kyrie (mis voor 4 stemmen)
Thomas Tallis (c. 1505-1585) Gloria (mis voor 4 stemmen)
If ye love me (motet)
Robert White (1538-1574) Christe qui lux es et dies
William Byrd Credo (mis voor 4 stemmen)
Thomas Tallis Sanctus & Benedictus, Agnus Dei

Informatie en inschrijvingen verlopen via de site van het ABC Ensemble.
Bezoek site