Aug ’18: Bach

ZomerProjecT BACH | 9-12 augustus Zunderdorp

Op het programma staan twee geliefde cantates van Johann Sebastian Bach. We repeteren drie dagen in de prachtige dorpskerk van Zunderdorp in de rook van Amsterdam. Zondagmiddag voegen orkest en solisten zich bij het koor voor de generale en het concert.

Cantate 131 is waarschijnlijk de oudst bewaard gebleven cantate van Bach, ontstaan in 1707 in Mühlhausen (Thüringen). In de vroege cantates heeft het koor een groot aandeel en worden er nog geen recitatieven gebruikt. De virtuoze vormenrijkdom en de soms grillige afwisseling tussen koralen en solistische delen geven deze cantate een spontaneïteit en frisheid die begrip wekt voor Schweitzers uitspraak (1908) dat men gaarne honderd latere cantates inruilt voor tien van de oudste.

Cantate 37 is één van Bachs zonnigste cantates, geschreven voor Hemelvaartsdag (18 mei) 1724, een grote feestdag dus. De cantate bestaat uit twee korte delen en heeft een virtuoos polyfoon openingskoor waarin Bach drie thema’s uiteen zet.

J.S. Bach                            Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir  | BWV 131            

J.S. Bach                            Wer da glaubet und getauft wird | BWV 37

Orkest & Solisten:
Het orkest en de solisten repeteren apart van het koor aan deze twee cantates. Tijdens de generale repetitie op zondag voegen koor, orkest en solisten zich samen. Het ABC Orkest is vaste begeleider bij de Bachprojecten.

Data & locatie
9, 10, 11, 12 augustus 2018 | Dorpskerk Zunderdorp (Amsterdam)
klik hier voor het tijdschema

Kosten deelname: 190 euro (incl. lunch, koffie/thee, bladmuziek)

Wil je deelnemen aan dit project, vul dan het inschrijfformulier volledig in.

Inschrijfformulier klik hier

bij foutmelding mail: abcprojecten(a)gmail.com