Oktober: Duruflé Requiem

Requiem Duruflé  | 19,20,21,22 oktober 2017 | Zunderdorp (Amsterdam)

Maurice Duruflé      Requiem koor, solo, orgel
                                    Notre Pere a capella

Duruflé over zijn Requiem:

“Ik heb er vooral naar gestreefd mij te verdiepen in de bijzondere stijl van de gregoriaanse gezangen. Zo heb ik mij ingespannen de gregoriaanse ritmiek te verzoenen met de eisen van het moderne metrum (…)  het orgel speelt slechts een episodische rol: het komt tussenbeide, niet om het koor te ondersteunen, maar alleen om bepaalde accenten te onderstrepen of om voor een ogenblik de al te ‘menselijke’ sonoriteiten te doen vergeten. Het stelt de idee voor van het tot-rust-komen, van het geloof en de hoop”. Het Requiem van Maurice Duruflé is overduidelijk geënt op dat van Fauré. Dat heeft als prettige kant dat veel positieve kwaliteiten van Fauré ook typerend zijn voor Duruflé, te weten de intrigerende mix van Gregoriaanse melodieën en klassieke frasering, zijn liefde voor een lichtelijk onbestemde harmonie, zijn fascinatie voor de klankrijkdom van een zuiver zingend koor en het vermogen vernieuwingen van het seculiere impressionisme te benutten ten faveure van een religieus idioom.

Locatie
De workshop vindt plaats in de dorpskerk van Zunderdorp o.l.v. Benjamin Bakker. De kerk heeft een prachtige akoestiek en ligt in een fraai stukje van Amsterdam. Elke dag wordt er van 10.00 tot 15.30 uur intensief gewerkt en is de workshop verzorgd met lunch, koffie en thee. Zaterdagmiddag is er een repetitie samen met organist Wim Voogd. Zondagmiddag is de generale en het concert in de Dominicuskerk te Amsterdam.

Kosten deelname: 190 euro incl. lunch, koffie/thee, muziek

GEEF JE OP!
Wil je deelnemen aan dit project, geef je dan op en vul het inschrijfformulier volledig in. Van onze deelnemers verwachten wij dat zij de muziek thuis grondig voorbereiden en kennen voor aanvang van het project.

Inschrijfformulier klik hier

bij foutmelding mail: abcprojecten(a)gmail.com

Tijdschema project klik hier